Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
CHẤT LIỆU POLYURETHAN (PU)
DHA-PUTĐ 03 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUTĐ 04 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUTĐ 06 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUTĐ 08 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUTĐ 09 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUTĐ 10 - Bánh xe PU trọng tải trung