Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
CHẤT LIỆU POLYURETHAN (PU)
DHA-PUTĐ 07 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUTĐ 05 - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUHK - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUHC - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUHX - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUMX - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUMX - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUMK - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUNX - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUNK - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUNC - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUDX - Bánh xe PU trọng tải trung