Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
SUMO - Made in Thailand
HL110C - Xe đẩy 170 kg
HB210C - Xe đẩy 300 kg
NP230S - Xe đẩy 300 kg
NP220D - Xe đẩy 300 kg
NP211 - Xe đẩy 300 kg
HL120S - Xe đẩy 170 kg
HL120D - Xe đẩy 170 kg
HB212 - Xe đẩy 400 kg
HL113 - Xe đẩy 170 kg
HL111 - Xe đẩy 170 kg
HG511 - Xe đẩy 500 kg - 600 kg
HG510C - Xe đẩy 500 kg - 600 kg