Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
JUMBO - Made in Thailand
HL110 - Xe đẩy 170 kg
HB210 - Xe đẩy 300 kg
HB220S - Xe đẩy 300 kg
NP221 - Xe đẩy 150 kg
HB230D - Xe đẩy 300 kg
HB213 - Xe đẩy 300 kg
HB220M - Xe đẩy 300 kg
HG3102 - Xe đẩy 400 kg
HG510 - Xe đẩy 500 kg
HL120 - Xe đẩy 170 kg
HL120M - Xe đẩy 170 kg
HL130D - Xe đẩy 170 kg