Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
CHẤT LIỆU PU
DHA-PUHX - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUHC - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUHK - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PUVC - Bánh xe cao su tải nặng
DHA-PTPU3 - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PTPU 4 - Bánh xe PU tải nặng
DHA-PTPU 5 - Bánh xe PU tải trọng nặng
DHA-PUSN 1 - Bánh xe tải siêu nặng
DHA-PUSN 2 - Bánh xe tải siêu nặng
DHA-PUSN 3 - Bánh xe tải siêu nặng
DHA-PUSN 4 - Bánh xe tải siêu nặng
DHA-PUSN 5 - Bánh xe tải siêu nặng