Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
XE NÂNG TAY
DHA-XN3000 - Xe nâng Pallet 3000 kg
DHA-XN5000 - Xe nâng Pallet 5000 kg
DHA-XNB300 - Xe nâng mặt bàn 300 kg
DHA-XNB350 - Xe nâng mặt bàn 350 kg
BISHAMON - Xe nâng Pallet 3000 kg
MITSUBISHI - Xe nâng Pallet 2500 kg