Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
PHONG THẠNH - Made in Vietnam
X370C - Xe đẩy 200 kg
X485 - Xe đẩy 300 kg
X370 - Xe đẩy 200 kg
XTB100D - Xe đẩy 150 kg
XTB100DG - Xe đẩy 200 kg
XTB100T2 - Xe đẩy 150 kg
XTL130DS - Xe đẩy 350 kg
XTH130L - Xe đẩy 300 kg
XTH130T - Xe đẩy 300 kg