Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
DANDY - Made in Japan
UDL-DX - Xe đẩy 150 kg
UDA-LSC - Xe đẩy 300 kg
UDG-LS - Xe đẩy 500 kg
UDH-LSC - Xe đẩy 300 kg
DM-BT2-DX - Xe đẩy 150 kg
DM-BT3-DX - Xe đẩy 150 kg
DA-BW - Xe đẩy 500 kg
DY-UPA-LS - Xe đẩy 300 kg, sàn nhựa