Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
CHẤT LIỆU PU
DHA-PUDC - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUDX - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PUDK - Bánh xe PU trọng tải trung
DHA-PTNC - Bánh xe PU trọng tải nhẹ
DHA-PTNK - Bánh xe PU tải nhẹ
DHA-PTNX - Bánh xe PU trọng tải nhẹ
DHA-PTTK - Bánh xe PU trọng tải nhẹ ty ren