Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng

Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
Bánh xe đẩy, banh xe day, banhxedaycongnghiep.com, xe đẩy hàng, thang nhôm, xe nâng
CHẤT LIỆU NYLON
DHA-NY002 - Bánh xe PP tải nhẹ
DHA-NYX - Bánh xe Nylon tải trung
DHA NY01 - Bánh xe Nylon tải nhẹ
DHA-NYLON1 - Bánh xe Nylon tải trung
DHA-NYLON - Bánh xe Nylon tải nặng
DHA-NYLON 2 - Bánh xe Nylon tải trung
DHA-NYLON 3 - Bánh xe Nylon tải trung
DHA-NYLON - Bánh xe Nylon tải siêu nặng
DHA-NID - Bánh xe Nylon chịu tải
DHA-NIDC - Bánh xe Nylon chịu tải